Το IPv6 σε πλήρη λειτουργία απο 6 Ιουνίου

Το πρωτόκολλο IPv6 βγαίνει από το πειραματικό στάδιο και μπαίνει σε πλήρη λειτουργία στις 6 Ιουνίου. Αύριο περίπου 50 δίκτυα πρόσβασης και περισσότερες από 2500 ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένων των Google, Yahoo, Youtube, Facebook, θα ενεργοποιήσουν την υποστήριξη για την πολυαναμενόμενη αναβάθμιση του κεντρικού πρωτοκόλλου επικοινωνίας του διαδικτύου.

Περισσότερα