Τί είναι το CSTA ;

CSTA σημαίνει Computer-Supported Telecommunications Applications, το οποίο είναι ένα πρότυπο που αναπτύχθηκε από τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC) για τη δυνατότητα επικοινωνίας εφαρμογών υπολογιστών με τηλεφωνικά συστήματα και άλλες τηλεπικοινωνιακές συσκευές.

Το CSTA παρέχει μια τυποποιημένη διεπαφή μεταξύ εφαρμογών υπολογιστή και συστημάτων τηλεφωνίας, επιτρέποντας στις εφαρμογές να ελέγχουν και να αλληλεπιδρούν με συσκευές τηλεφωνίας, όπως τηλέφωνα, συστήματα φωνητικού ταχυδρομείου και αυτόματους διανομείς κλήσεων (ACD). Το CSTA ορίζει ένα σύνολο εντολών και συμβάντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έναρξη και τη διαχείριση συνόδων τηλεφωνίας, τη μεταφορά κλήσεων και την αλληλεπίδραση με άλλες λειτουργίες τηλεφωνίας.

Το CSTA χρησιμοποιείται σε μια ποικιλία εφαρμογών τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών κέντρων, των ενοποιημένων συστημάτων ανταλλαγής μηνυμάτων και των συστημάτων διαδραστικής απόκρισης φωνής (IVR). Παρέχοντας μια τυποποιημένη διεπαφή για την ενσωμάτωση της τηλεφωνίας, το CSTA επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν εφαρμογές τηλεφωνίας που μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε ένα ευρύ φάσμα συστημάτων και συσκευών τηλεφωνίας, ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή ή την υποκείμενη τεχνολογία τους.

Το CSTA έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου, με νέες εκδόσεις του προτύπου να κυκλοφορούν για την υποστήριξη νέων χαρακτηριστικών και τεχνολογιών. Η τρέχουσα έκδοση του CSTA είναι η CSTA Phase III, η οποία περιλαμβάνει υποστήριξη για προηγμένα χαρακτηριστικά, όπως ο χειρισμός κλήσεων πολυμέσων, οι διασκέψεις και η διαχείριση παρουσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Computer Supported Telecommunications Applications (CSTA)