Λέξεις άγνωστες ,Τι θέλει να πεί ο ποιητής ; Σήμερα θα ασχοληθούμε με το Virtualization. Tο Virtualization είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται ευρέως τελευταία.