Αν τυγχάνει να ψάχνετε να βρείτε το proofing tools για Ελληνικά( Διορθωτή κειμένου) και για εκδόσεις Office 365, Office 2019, Office 2016  για 64bit ή για 32bit μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν απευθείας από τον ιστότοπο της Microsoft.