Ολοι μας κοιτάμε τί καιρό θα κάνει την επόμενη μέρα έτσι ώστε να μπορέσουμε να κανονίσουμε τις δουλειές μας. Στο linux υπάρχουν πολλές εφαρμογές για τον καιρό. Αυτό που θα σας δείξω παρακάτω είναι κάτι το οποίο δεν έχω ξανασυνατήσει. Μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και μέσω terminal απο οποιαδήποτε linux διανομή θέλετε.