Οι dns που σας παρέχουν οι ISP σας είναι ΟΚ αλλά δεν είναι και οι καλύτεροι. Παρακάτω σας παραθέτω μια λίστα με διάφορους δωρεάν PUBLIC DNS servers που προσφέρουν και διάφορα επίπεδα γονικού ελέγχου, ασφάλειας και όχι μόνο.