Κυκλοφόρησε ο Mozilla Firefox 19 . Μερικά απο τα πιο σημαντικά νέα του χαρακτηριστικά είναι ο ενσωματωμένος Pdf Viewer και η καλύτερη υποστήριξη HTML 5.