Πως να ελέγξετε την ταχύτητα της σύνδεσης σας μέσω terminal σε Ubuntu , Mint , Debian

1111To πρόγραμμα speedtest-cli είναι ενα προγραμματάκι σε python και μπορείτε να το εκτελέσετε μέσω του terminal αν έχετε ubuntu , debian , mint .

Το προγραμματάκι χρησιμοποιεί για την μέτρηση της ταχύτητας στο ίντερνετ το γνωστό σε όλους μας site μετρήσεων speedtest.net και τεστάρει και το download και το upload.

Ας δούμε παρακάτω πως μπορούμε να μετρήσουμε την ταχύτητα της σύνδεσης μας

με το speedtest-cli

Κάνουμε την εγκατάσταση του προγράμματος με τις παρακάτω εντολές

sudo apt-get install python-pip
sudo pip install speedtest-cli

Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση γράψτε την παρακάτω εντολή στο terminal

 

 speedtest-cli

Αν όλα πήγαν καλά τότε θα δείτε τα αποτελέσματα του ελέγχου ταχύτητας στο τερματικό σας παράθυρο terminal και θα είναι κάπως έτσι

kkk

Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το προγραμματάκι και άλλες παραμέτρους

γράφωντας στο terminal

 

speedtest-cli -h
usage: speedtest-cli [-h] [--bytes] [--share] [--simple] [--list]
[--server SERVER] [--mini MINI] [--source SOURCE]
[--timeout TIMEOUT] [--secure] [--version]

Command line interface for testing internet bandwidth using speedtest.net.
--------------------------------------------------------------------------
https://github.com/sivel/speedtest-cli

optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
--bytes Display values in bytes instead of bits. Does not affect
the image generated by --share
--share Generate and provide a URL to the speedtest.net share
results image
--simple Suppress verbose output, only show basic information
--list Display a list of speedtest.net servers sorted by
distance
--server SERVER Specify a server ID to test against
--mini MINI URL of the Speedtest Mini server
--source SOURCE Source IP address to bind to
--timeout TIMEOUT HTTP timeout in seconds. Default 10
--secure Use HTTPS instead of HTTP when communicating with
speedtest.net operated servers
--version Show the version number and exit