Τί είναι STUN server ;

Το STUN σημαίνει Session Traversal Utilities for NAT και είναι ένα πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για την ανακάλυψη της δημόσιας διεύθυνσης IP και του αριθμού θύρας μιας δικτυακής συσκευής, όπως ένας υπολογιστής ή ένα τηλέφωνο VoIP, που βρίσκεται πίσω από έναν μεταφραστή διευθύνσεων δικτύου (NAT) ή ένα τείχος προστασίας.

Ο διακομιστής STUN είναι ένας διακομιστής που υλοποιεί το πρωτόκολλο STUN και χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ συσκευών που βρίσκονται πίσω από ένα NAT ή τείχος προστασίας. Όταν μια συσκευή χρειάζεται να δημιουργήσει μια σύνδεση με μια άλλη συσκευή μέσω του Διαδικτύου, στέλνει ένα αίτημα σε έναν διακομιστή STUN για να ανακαλύψει τη δημόσια διεύθυνση IP και τον αριθμό θύρας του. Ο διακομιστής STUN απαντά με τη δημόσια διεύθυνση IP και τον αριθμό θύρας, τα οποία η συσκευή μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει ένα άμεσο κανάλι επικοινωνίας με την άλλη συσκευή.

Το πρωτόκολλο STUN είναι σημαντικό στην επικοινωνία VoIP, επειδή τα NAT και τα τείχη προστασίας μπορούν συχνά να παρεμποδίσουν τη δημιουργία ροών ήχου και βίντεο. Τα NAT και τα τείχη προστασίας μπορούν να τροποποιήσουν τις διευθύνσεις IP και τους αριθμούς θύρας στα πακέτα επικοινωνίας, γεγονός που μπορεί να εμποδίσει τη σωστή παράδοση των πακέτων. Με τη χρήση ενός διακομιστή STUN, οι συσκευές μπορούν να προσδιορίσουν τη δημόσια διεύθυνση IP και τον αριθμό θύρας τους, γεγονός που τους επιτρέπει να δημιουργήσουν ένα άμεσο κανάλι επικοινωνίας που παρακάμπτει το NAT ή το τείχος προστασίας.

Εκτός από το STUN, υπάρχουν και άλλα πρωτόκολλα και τεχνικές, όπως το TURN (Traversal Using Relay NAT) και το ICE (Interactive Connectivity Establishment), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ συσκευών που βρίσκονται πίσω από NAT και τείχη προστασίας. Ωστόσο, το STUN είναι συχνά η απλούστερη και πιο αποτελεσματική λύση για πολλά σενάρια επικοινωνίας VoIP.