Τί είναι SBC (Session Border Controller);

Ο ελεγκτής συνόδου (SBC) είναι μια συσκευή δικτύου που παρέχει ασφάλεια, συνδεσιμότητα και διαλειτουργικότητα για συνεδρίες επικοινωνίας VoIP (Voice over IP). Οι SBC αναπτύσσονται στα σύνορα μεταξύ δύο διαφορετικών δικτύων VoIP, όπως μεταξύ ενός παρόχου υπηρεσιών και ενός εταιρικού δικτύου, για τη διαχείριση και την προστασία της κίνησης επικοινωνίας που ρέει μεταξύ τους.

Ορισμένες από τις βασικές λειτουργίες ενός SBC περιλαμβάνουν:

Ασφάλεια: Τα SBC παρέχουν χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως έλεγχο πρόσβασης, κρυπτογράφηση και ανίχνευση απειλών, για την προστασία των δικτύων VoIP από κακόβουλες επιθέσεις, όπως επιθέσεις άρνησης παροχής υπηρεσιών (DoS) ή απάτη με διόδια.

Διαλειτουργικότητα: Τα SBC παρέχουν μετάφραση και μετατροπή πρωτοκόλλων μεταξύ διαφορετικών πρωτοκόλλων VoIP και κωδικοποιητών, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή ροή της κίνησης επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών δικτύων και τελικών σημείων.

Ποιότητα υπηρεσίας (QoS): Τα SBC μπορούν να δώσουν προτεραιότητα και να διαχειριστούν την κυκλοφορία για να διασφαλίσουν την παροχή της υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίας για κλήσεις φωνής και βίντεο.

Δρομολόγηση κλήσεων: Τα SBC μπορούν να δρομολογούν κλήσεις μεταξύ διαφορετικών δικτύων με βάση πολιτικές όπως το κόστος, η ποιότητα και η διαθεσιμότητα.

Μετάφραση διευθύνσεων δικτύου (NAT): Τα SBC μπορούν να μεταφράζουν διευθύνσεις IP μεταξύ διαφορετικών δικτύων για να διασφαλίζουν ότι η κίνηση επικοινωνίας δρομολογείται και παραδίδεται σωστά.

Συνολικά, τα SBC διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ασφαλή και αξιόπιστη επικοινωνία VoIP μεταξύ διαφορετικών δικτύων και τελικών σημείων. Παρέχουν ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών που συμβάλλουν στη διασφάλιση της κατάλληλης διαχείρισης, προστασίας και βελτιστοποίησης της κίνησης επικοινωνίας για ποιότητα και απόδοση.

Υπάρχει και ένα open source project SBC με το όνομα LibreSBC το οποίο αξίζει να δείτε και να βοηθήσετε αν θέλετε. Σας παραθέτω το link:

https://github.com/hnimminh/libresbc