Τί είναι το SIP και RTP πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται στα συστήματα επικοινωνίας VοIP;

Το SIP και το RTP είναι δύο διαφορετικά πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται συνήθως στα συστήματα επικοινωνίας Voice over IP (VoIP). Το SIP σημαίνει Session Initiation Protocol (Πρωτόκολλο έναρξης συνόδου) και είναι ένα πρωτόκολλο σηματοδοσίας που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία, την τροποποίηση και τον τερματισμό συνόδων επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο, όπως κλήσεις φωνής και βίντεο μέσω δικτύων … Περισσότερα

Tί είναι το Voice Over IP;

Το πρωτόκολλο φωνής μέσω διαδικτύου, γνωστό ως VoIP(Voice Over IP), είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει τη φωνητική επικοινωνία μέσω διαδικτύου. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά τηλεφωνικά συστήματα, τα οποία βασίζονται σε φυσικά καλώδια και κυκλώματα, το VoIP μεταδίδει σήματα φωνής ως ψηφιακά πακέτα δεδομένων μέσω του διαδικτύου. Αυτή η τεχνολογία έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο … Περισσότερα