Κυκλοφόρησε ο Firefox 12

Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του Firefox 12

Μπορείτε να κατεβάσετε την Ελληνική έκδοση απο …

Εδώ

http://www.mozilla.org/el/firefox/fx/

 

Και την αγγλική έκδοση απο εδώ

 

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/