Μια σημαντική αλλαγή ανακοινώθηκε απο την Googgle. Η Google ανακοίνωσε ότι στον αλγόριθμο κατάταξης των websites το γνωστό pagerank θα συμπεριλαμβάνει και το αν το website λειτουργεί https αντι για http. Το https  είναι ποιο ασφαλές πρωτόκολο επικοινωνίας για την επικοινωνία χρήστη και website.